Làm sao để tắt ạ

làm sao để tắt con trỏ ạ

1 Like

Xin chào, dưới đây là hướng dẫn về cách quay trở lại con trỏ mặc định ban đầu của bạn.

Để tắt con trỏ tùy chỉnh và trở lại con trỏ chuột hệ thống của bạn, chỉ cần mở cửa sổ pop-up của tiện ích mở rộng và nhấp vào nút chuyển đổi nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ. Thao tác này sẽ tắt tiện ích mở rộng Sweezy.
Để bật lại con trỏ tùy chỉnh, hãy nhấp lại vào công tắc để chuyển nó sang vị trí “Bật”.

Bạn có thể tìm thấy phần Câu hỏi thường gặp tại đây:

1 Like

your asian too wow sorry can’t remember how to write in Vietnamese